Kontakt

Internetový obchod hipi.sk prevádzkuje:

DSR consulting,s.r.o.
Partizánska 154
980 61 Tisovec
Slovensko

IČO:  50 451 537
DIČ:  2120335855
 

zapísaná v OR SR Oddiel Sro ,vl.č. 30332/S

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:   5119469773 / 0900
IBAN:          SK60 0900 0000 0051 1946 9773
BIC:            GIBASKBX

e-mail: inform@hipi.sk
telefón: +421 918 431 472
Zákaznícka linka PO až PIA od 09:00 do 12:00 hod.

Orgán dozoru : 
Slovenská obchodná inšpekcia, Dolná 179/46, 974 01 Banská Bystrica